Dijital Oyunlarda Mahremiyet Rehberi

Ebeveynler, kendilerinin ve çocuklarının dijital ortamlarda mahremiyetlerini ve güvenliklerini korumak ve bu konuda bilgi edinmek için ''Dijital Oyunlarda Mahremiyet Rehberi'' adresinden ulaşabilirsiniz.

 

İNTERNET ORTAMINDA KİŞİSEL BİLGİLER PAYLAŞILMAMALI

Hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet; bir bilgi kaynağı, iletişim ağı, sosyal çevre olarak insanların daha fazla bilgi paylaşımında bulunmalarına neden olmaktadır. İnternet kullanıcıları; alışveriş yaparken, sosyal medya kullanırken, haber takip ederken, müzik dinlerken, fotoğraf paylaşırken kişisel bilgilerini bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde kullanmaktadır. Özellikle sosyal medya kullanıcıları kişisel-özel bilgilerini bilinçsizce paylaşabilmektedir.

 

Bu nedenle bilgi teknolojilerinin sürekli gelişimiyle birlikte mahremiyet (gizlilik) kavramı da ön plana çıkmaktadır. Mahremiyet kavramı artık başta internet olmak üzere dijital platformlar tarafından şekillendirilmektedir. Genel olarak, kullanıcıların internet üzerinden gerçekleştirdiği bankacılık, alışveriş, sosyal ağ vb işlemler mahremiyet sorunlarını gündeme getirmektedir.

 

EBEVEYN VE ÇOCUKLARDA DİJİTAL MAHREMİYET BİLİNCİ OLUŞTURULMALI

İnternetteki mahremiyet kavramına gereken önemin verilmesi, özellikle ailelerin ve çocukların bilinçlendirilmesi ve mahremiyet bilincinin oluşturulması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Dijital Oyunlar ve Mobil Uygulamalar Koordinatörlüğü tarafından Dijital Oyunlarda Mahremiyet Rehberi hazırlandı.

 

Rehber içerisinde ebeveynlerin en önemli görevlerinden biri olan çevrimiçi mahremiyeti korumak ve çocuklara mahremiyet bilincini vermek amacıyla ‘Dijital Oyunlarda Mahremiyet’ başlıklı bir bölüm de yer almaktadır.

 

 

DİJİTAL OYUNLARDA MAHREMİYETE DİKKAT EDİLMELİ

Rehberde; her geçen gün çocuklar tarafından dijital oyunlara karşı artan bir ilginin olduğu, ebeveynlerin çocuklarının oynadıkları dijital oyunların hangi türde oyunlar olduğunu bilmeleri ve çocuklarına uygun olup olmadığını kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulanmaktadır. Ayrıca ebeveynlere yönelik aşağıdaki tavsiyeler yer almaktadır:

  • Oyunların yaş derecelendirmelerine dikkat edilmelidir! Çocukların gelişim düzeyleri için hangi oyunların uygun olduğu konusunda ebeveynler hassasiyet göstermelidir.

  • Oyunlardaki Sohbet Özelliklerine Karşı Dikkatli Olunmalıdır! Ebeveynler olarak, çocukların oynadıkları oyunların özellikleri konusunda bilgi sahibi olunur ve kimlerle iletişim kurduğu bilinirse çocukların güvende olup olmadığı daha kolay saptanabilir.

  • Oyun Akışı ve Reklam İçerikleri Kontrol Edilmelidir! Oynanan dijital oyunlar başlangıçta zararsız gibi görünse de ilerleyen bölümlerde olumsuz içerikler barındırabilmekte, oyuncuların karşısına küfür, şiddet, müstehcenlik gibi içerikleri barındıran reklamlar çıkabilmektedir.

  • Oyun İçi Satın Almalar Konusunda Dikkat Edilmelidir! Bazı oyunlarda yer alan uygulama içi satın alımlar çocuklar için cazip hale gelmekte ve oyunda yükselmek adına çocukların bilinçsiz bir şekilde oyuna para yatırmalarına sebep olabilmektedir.

  • Oynanan Oyunlarda Kişisel Bilgiler Paylaşılmamalıdır! Çevrimiçi oyunlardaki kötü niyetli kişiler, oyuncuların kişisel bilgilerini çalmaya yönelik yöntemler kullanabilmektedir. Kötü niyetli kişiler, elde ettikleri bilgiler ile oyuncuların farklı hesaplarına da erişim sağlayabilmekte veya bu bilgileri siber zorbalık aracı olarak kullanabilmektedir.

 

Bu sebeple;

  • Oynanan oyunlar için bir takma ad belirlenmeli,
  • Gerçek e-posta adresi veya kişisel bilgiler paylaşılmamalı,
  • Her bir oyun girişi için ayrı kullanıcı adı ve şifreleri belirlenmeli,
  • Çocukların oyun esnasında karşılaştıkları herhangi bir sıkıntılı durum karşısında ebeveynlerine söylemeleri yönünde desteklenmelidir.
 

Dijital Oyunlarda Mahremiyet Rehberi, Dijital Oyunlar ve biz, Çevrimiçi dijital oyunlar, Kendimizi zararlı dijital oyunlarda nasıl koruruz, Dijital Oyunlarda siber zorbalık ve üç anahtar kural gibi pek çok konuda ebeveynlere yol gösterici bilgiler sunuyor.