Dijital Oyunların Aile İçi İlişkilere Etkisi

 

Oyun kavramı oldukça eskilere dayanan, rekabet etme, yarışma, eğlenme gibi kavramları bünyesinde bulunduran, zamanı eğlenceli geçirme güdüsü ve davranışları gösteren bir eylemdir. Teknolojik gelişmeler sayesinde ise geleneksel oyunlardan dijital oyunlara geçiş oranı artmıştır. Eskiden kalabalık kişilerle oynanan geleneksel oyunlara karşın, tekil kişiler olarak kolaylıkla oynanması dijital oyunların evlere giriş hızını artırmıştır. Akıllı cihazlar ve mobil oyunlar sayesinde ise herkesin ulaşabileceği konuma ulaşmıştır. Çevrimiçi ( internet bağlantısı ile ) oynanan oyunlar sürekli olarak oynanabilirlik imkânı ortaya çıkmıştır. Evlere giren dijital oyunlarla zamanın eğlenceli geçirilmesi sebebiyle oyun başında kalınan süreler artmış ve kişiler sorumluluklarını yerine getirmesi gereken zamanları dijital oyunlar başında geçirmeye başlamıştır. Bu durum oyunlara sürekli ulaşılabilir olduğu için gece uykularından feragat ederek önemli bir kısmı dijital oyunlara ayırmaya kadar gitmiştir. Kimi durumlarda ise bağımlılık derecesine kadar ilerleme göstermiştir. Bağımlılık kelime anlamı olarak bir kişiye, nesneye veya maddeye aşırı düşkün olma hali, kontrol edilemez istek duyma olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda kişinin oyuna olan bağımlılığı aile içi ilişkilere de olumsuz olarak yansıyacaktır. Örneğin oyun oynayıp ödevleri ile alakadar olmayan bir çocuk ailesinin oyun hakkındaki şikâyetlerini kendine yapılan bir saygısızlık olarak algılaması ve bunun sonucu olarak ailesine karşı çıkıp oyunu kendinden bir parça gibi görme, hakaret sayma durumu ortaya çıkabilmektedir.

 

İnsanlar soysal varlıklardır ve sürekli diğer insanlarla etkileşim ve iletişim halinde olmaktadırlar. Duygu ve düşünce aktarımı özellikle aile içerisinde güçlü iletişim sayesinde olmaktadır. Aile bireyleri bu sayede birbirlerinden olan talepleri ve üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmektedirler. Dijital oyunlara bağımlı bir hayat süren bireyler dış dünyaya daha kapalı olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu sebeple aile içerisinden gelen taleplere olumlu yaklaşmamakta, hatta reddetmektedirler. Aile, insanların maddi ve bilhassa manevi doyumu yaşadıkları ortamdır. Aileden alınan hazzı dijital oyunlardan sağlamaya çalışma durumu, aile içerisinde parçalanmalara ve uçurumlara sebep olmaktadır.

 

Dijital oyunların aile ilişkilerine etkisi yalnızca olumsuz olmamaktadır. Aile içinde ilişkileri kuvvetlendirici ve yapıcı etkisi de vardır. Ailece oynanabilecek oyunlar sayesinde ailece eğlenceli zamanlar geçirilebilmektedir. Ayrıca oyunlar sayesinde çoklu iş yapma becerileri de artmaktadır.

 

Bunların bilincinde olarak, dijital oyunların dengeli, olması gerektiği kadar ve aile içi ilişkileri olumsuz etkilemesine fırsat vermeden hayatımızda yer etmesine izin vermeliyiz.