android ios

Blog Yazıları

Her Ebeveynin Twitch Hakkında Bilmesi Gereken Açıklayıcı Kılavuz

Twitch çocuklar için güvenli mi? Popüler oyun ve canlı yayın platformu Twitch hakkında bilmesi gereken herşey bu kılavuzda yer almaktadır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE OYUNLARIN YERİ

Oyun, çocukları eğlendiren, mutlu eden temel ihtiyaçlar arasındadır. Çocukların ilk sosyalleşme süreçleri oyun yoluyla başlar ve çocuğun kişiliği, zekâsı ve birtakım becerilerinin gelişiminde oyunun etkisi göz ardı edilemez. Çocuğun oyun oynarken içinde bulunduğu ruh hali, zekâ yapısı, sosyalliği ve gelişim özellikleri hakkında da birçok fikir sahibi olabiliriz. Çocuk oyun esnasında mutlaka bunları yansıtacaktır. Çocuklar oyun yolu ile hem öğrendiklerini pekiştirebilir hem de duygu ve becerilerini geliştirebilir.

AİLECE OYNANABİLECEK OYUNLAR

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte dijital oyunlar, gündelik hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Sayısı her geçen gün hızla artan dijital oyunlarda içerik, verdiği mesaj ve oyun zevki gibi konularda belirli standartlar bulunmamaktadır. İçeriği uygun veya uygun olmayan oyunlar; olumlu veya olumsuz mesaj veren oyunlar gibi birçok algı yönetimi yapan oyun piyasaya sürülebilmektedir. Endüstrinin devamlı büyüyen yapısı, oyunların ticari sömürü aracı olarak da kullanımına zemin hazırlamaya başlamıştır.

Dijital Oyunlar ve Bireyler Üzerindeki Etkileri

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlemesi, şehirleşme ve oyun alanlarının yetersizliği gibi nedenler çocukların oyun oynama ve sosyalleşme alışkanlıklarını değiştirmiştir. Zamanla geleneksel oyunların yerini bilgisayar ve internet yoluyla oynanan dijital oyunlar almıştır. Şimdilerde gençlerin dijital oyunlara, geleneksel oyunlardan daha fazla rağbet ettiği söylenebilir.

lightbulb_outline Dahili hafızaya sahip ilk oyun konsolu yalnızca bir megabayt bellekle birlikte geliyordu.
Toast Alert...