EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE OYUNLARIN YERİ

Oyun, çocukları eğlendiren, mutlu eden temel ihtiyaçlar arasındadır. Çocukların ilk sosyalleşme süreçleri oyun yoluyla başlar ve çocuğun kişiliği, zekâsı ve birtakım becerilerinin gelişiminde oyunun etkisi göz ardı edilemez. Çocuğun oyun oynarken içinde bulunduğu ruh hali, zekâ yapısı, sosyalliği ve gelişim özellikleri hakkında da birçok fikir sahibi olabiliriz. Çocuk oyun esnasında mutlaka bunları yansıtacaktır. Çocuklar oyun yolu ile hem öğrendiklerini pekiştirebilir hem de duygu ve becerilerini geliştirebilir.

Tarih: 25 Nisan 2019
Yazar: Psikolog Gülşah AKSAKALLI
Grafikler: Burak ÖZÇELİK
Okunma: 9395

Oyun, çocukların kendini rahat ifade edebildiği, yaratıcılıklarını geliştirebildikleri önemli bir araçtır. Yani kısacası oyun için aynı zamanda bir eğitim aracıdır da diyebiliriz. Eğitimde oyunların kullanılması etkili bir yol olarak bilinmektedir. Eğitimcilerin oyunları öğrencilerin motivasyon sağlamaları, sosyalleşmeleri, öğrendiklerini pekiştirmeleri ve özgüvenlerini artırmalarına yardımcı olması amacıyla da sık kullandıkları görülmektedir. Eğitimde yalnızca fiziki olarak oynanabilen oyunlar değil dijital oyunlar da kullanılabilmektedir.

Dijital oyunların üretiminden itibaren öncelikli olarak eğlence amacı ile kullanıldığı görülmektedir. Dijital oyunlar her ne kadar önce bir tür hobi olarak görülmeye başlanmış olsa da zamanla bu oyunlara ciddi bir zaman ayrılmaya başlanmıştır. İlerleyen zamanlarda oyunlar eğitsel amaçla da kullanılmaya başlanmış ve bu durum giderek yaygınlaşmıştır. Dijital eğitsel oyunlar öğrencilere teknolojinin yardımı ile eğitimsel hedeflere yönelik bilişsel, davranışsal ve sosyal yeteneklerini ortaya çıkartmakta ve eğlenerek öğretmeyi amaçlamaktadır. Oyunların eğitime diğer bir katkısı ise öğrencilerin oyun oynarken psikolojik olarak rahatlamaları ve ders dışı bir etkinlikle farkında olmadan öğrenmeleridir. Oyun temelli öğrenmenin faydalarına bakacak olursak;

  • Verilen eğitimleri eğlenceli hale getirir,
  • Eğitim konularını pekiştirmeye yardımcı olur,
  • Dersteki öğrenme amacını destekler,
  • Deneyimsel öğrenmeye katkı sağlar,
  • Çocuklarda öğrenme farklılıklarını azaltmaya yardımcı olur,
  • Yarıştırma yoluyla çocuklara rekabet duygusunu yaşatır,
  • İşbirliğini ve iletişimi arttırır,
  • Olumlu sosyal etkileşime teşvik eder.

Oyun temelli eğitimde önemli bir diğer nokta ise öğrencileri neyin motive ettiğini anlamak ve öğrencilerle iyi bir bağ kurabilmektir. Öğretmenler derste öğretilen herhangi bir konuya yönelik çocukların mola zamanlarında bu dersleri pekiştirmelerine yardımcı olabilecek oyunlar oynatması çocukların eğlenerek öğrenmelerine fırsat sağlayacak ve öğrendiklerini daha kolay pekiştirmelerine yardımcı olacaktır. Okullarda ders sonrası veya mola zamanlarında öğrenciler arasında iletişimi ve takım çalışmasını güçlendirmek, rekabet etme yeteneklerini pekiştirmek amaçlı çeşitli oyunlardan faydalanılabilir. Ayrıca, çocukların evde oynayabilecekleri olumlu pekiştireç sağlayabilecek oyunlara yönlendirilmeleri ve çocukların bu oyunları aileleri ile birlikte oynayabilmeleri çocukların hem aile içi iletişimlerini güçlendirmelerine hem de oyunlar yoluyla empati becerilerini geliştirmeleri yönünde fayda sağlayacaktır. Çocukların öğrenmelerine ve okul ortamında arkadaşları ile işbirliği geliştirmelerine katkı sağlayacak dijital oyunlara; Mini Metro, Apprentice Architect Mini, Crazy Machine, 1010!, Geoboard, Overcooked gibi oyunları örnek verebiliriz. Bunların yanı sıra Scrabble, Square Up, Mastermind, Hadi Bakalım, Fenbu, Sosbu, Tam Sayılar Oyunu, Sequence Numbers (İşlem Sıralaması) gibi oyunlar ise evde veya okulda eğitim materyali olarak kullanıldıklarında hem öğretici olacak hem de daha keyifli bir hale gelebilecektir.
Bunlara ek olarak; Güvenli Çocuk sitesinde yer alan www.guvenlicocuk.org.tr oyunlardan, www.mayadem.com sitesindeki oyunlardan, TRT çocuk oyunlarından ve çocuklar için kişiselleştirilmiş eğitici zekâ oyunlarının yer aldığı www.mentalup.net sitesindeki oyunlardan faydalanılabilir.

Sonuç olarak; eğitimde oyunların rolü büyüktür. Çocuklar için oyunları hem öğretici hem eğlenceli hale getirebilmek önemlidir. Eğitimde çocukları neyin motive ettiği, nelerin çocukların öğrenmelerinde etkili olduğu, empati ve işbirliği geliştirmelerine hangi yolla katkı sağlanabileceği gibi konulara özenle yaklaşılmalıdır. Çocuklar için özenle seçilmiş video oyunları ve kutu oyunları çocukların gelişimine birçok fayda sağlayacak, çocukların evde oldukları sürede dahi öğrenmelerine yardımcı olacaktır.

Paylaş